Svoboda Antonín Marián: Okrasné odrůdy buku lesního [PDF]

Předložená studie vychází z kandidátské disertační práce: Proměnlivost listů buku lesního (1966), z níž byla již drive publikována část hodnoticí listy buku lesního s využitím biometriky (Svoboda A. M. 1962). Tato, druha publikace je zaměřena na podrobný popis všech okrasných odrůd buku lesního, které se pěstují na území Československa.

Zde si můžete přečíst a stáhnout publikaci „Okrasné odrůdy buku lesního“.

Postranní panel