Svobodová Danuše: Morfologická proměnlivost a květní ekologie rodu Acer L. [PDF]

Rod Acer L. byl zvolen k hlubšímu zkoumaní pro geografickou, ekologickou a morfologickou mnohotvárnost, přičemž pozornost byla z největší části soustředěna na studium morfologie a funkce pohlavních orgánu.

Zde si můžete přečíst a stáhnout publikaci „Morfologická proměnlivost a květní ekologie rodu Acer L.“.

Postranní panel