Václav Šafr

Václav Šafr pochází ze školkařské rodiny, otec vystudoval Vyšší zahradnickou školu na Mělníce a matka (z rodiny zahradníka V. Holana z Říčan) absolvovala Zahradnickou dívčí mistrovskou školu v Krči. V roce 1953 otec zakotvil na místě vedoucího školek v Jezeří u Mostu. Zde rodina bydlela ve dvě stě let staré správní budově zámeckých zahrad, na okraji zámeckého parku pod zámkem Jezeří, tehdy jednoho z největších v ČR s množstvím zajímavých stromů.

Následovaly společné prázdninové brigády a praxe s bratrem Jiřím u otce ve školkách, čtyři roky studia na Zahradnické škole na Mělníce. Po vojně a několikaleté praxi ve školkách (Praha-Kbely, Poplze, Řečany nad Labem) koncem r. 1970 zakotvil v Technických službách města Děčína; nejprve jako vedoucí skupiny udržující Arboretum pod Kvádrberkem. Koncem roku 1971 nastoupil na místo vedoucího střediska „Sady a parky“, takže se postupně seznamoval se všemi ostatními parkovými lokalitami a následně i se hřbitovy. Záhy si uvědomil, že Děčín je dendrologickým rájem. Jsou zde rozlehlé zámecké parky s tisovci pod zámkem, mohutné jinany před muzeem a v Březinách, sice poměrně mladá, ale kvalitně založená Botanická zahrada v Libverdě, druhově bohaté hřbitovy s četnými raritami.

Během svého působení mimo jiné postupně prováděl dendrologické průzkumy děčínských parků, ale také soukromých zahrad. S kolegou Jiřím Hovorkou od konce 70. let pracovali na pasportu děčínských parků, na přelomu 80. a 90. let jsem podobně zpracoval i děčínská sídliště. Měly následovat další verze pasportu se zakreslením všech dřevin, k tomu už ale nedošlo – v roce 1992 založil vlastní firmu, a pokračoval v péči o městskou zeleň jako soukromník.

V nedávné době připravil Výstavu zámeckých a městských parků, soukromých zahrad a dalších objektů v první polovině 20. století, která za velkého zájmu veřejnosti proběhla v červnu až září roku 2017 ve výstavních prostorách Městského magistrátu v Děčíně I.

S druhovým bohatstvím Děčína a jeho okolí seznamuje již několik let čtenářskou obec na stránkách Děčínských vlastivědných zpráv, kde jsou detailně zachyceny osudy jednotlivých stromů. Pro městský úřad zpracovával podklady pro Naučnou stezku na Pastýřské stěně. V minulém roce mimo jiné inventarizoval a zpracovával objekty hřbitovů, a také se věnoval historii zahradnictví v Děčíně.

Během posledních 15 let se zabývá těmito tématy:

Javory, javory, javory… monografie rodu Acer / Studie z r. 2016
Rod Quercus – duby středního pásu / Studie z r. 2010
Rod Viburnum – kalina – rozpracován
Tabulky rozlišovacích znaků jehličnatých dřevin / 2010
Arboretum Kvádrberk / vlastním nákladem 2009
Arboretum Kvádrberk 1911-2011 / vlastním nákladem 2011
Pozoruhodné dřeviny Děčínska / Děčínský deník, DVZ soubor článků (2004-20)
Dendrologické zajímavosti Děčína a okolí / Studie z let 2009-11
Zahradní tvorba, zahradnictví a okrasné školky v Děčíně / vlastním nákladem 2019
Hřbitovy v Děčíně a okolí, a jejich dendrologická skladba / vlastním nákladem 2019
Klášterní zahrady České republiky / vlastním nákladem 2017
Dendrologický průvodce zámeckými parky Čecha a Moravy – rozpracováno
Městské a obecní parky Čech – rozpracováno
Městské a obecní parky Moravy; Lázeňské parky, zahrady nemocnic a sanatorií a Zoologických zahrad ČR – rozpracováno
Historické a klášterní zahrady Slovenské republiky – rozpracováno
Městské parky Slovenské republiky – rozpracováno
Seznam arboret a botanických zahrad ČR (včetně dendrologického složení) – rozpracováno
Seznam arboret a botanických zahrad Evropy – rozpracováno

Stručný výtah z publikace:

Benčať František: Atlas rozšírenia cudzokrajných drevín na Slovensku a jejich rajonizácia ich pestovánia (1982) Podle publikace upravil v letech 2015-2016 Václav Šafr

Před dokončením je publikace:

Děčín – město zahrad, parků a vzácných stromů

Postranní panel