Přírodní krajinářský park Průhonice

Arnošt Emanuel Silva Tarouca (1860-1936) Krajinářská tvorba na panství rodiny SILVA TAROUCA
František Josef Silva Tarouca (1858-1936) Čechy pod Kosířem

PASIONAT krajinářské tvorby zahrnuje jak dílo Františka Josefa, tak tvůrčí celoživotní tvorbu Arnošta Emanuela
Představitelé rodiny – počínaje Emanuelem Tellez Silva Tarouca (1694-1771)
Vytvořily významná díla – na panství na Moravě v rodném sídle, především však na panství v Čechách – Průhonicích. Osobnosti této rodiny měli své výrazné postavení vlády Rakouska-Uherska
Základ vytvořila díla:
Studie o parku – František Josef (1894), monografie Silva Tarouca (1896) stejně jako celý vějíř publikací Arnošt Emanuel – zejména založení přírodního a krajinářského parku v Průhonicích (1885-1936). Neznámé zůstaly rukopisy obou bratrů, psané v průběhu života, který osudem končil náhle (1936).

ARNOŠT EMANUEL SILVA TAROUCA – popsal svou uměleckou tvorbu v rámci souborné edice o historických zahradách (1909), především ojedinělým grafickou mapou a v návaznosti ve třech rukovětích – určených členům nově založené Dendrologické společnosti Společně s bratrem Františkem Josefem zapisovali své myšlenky o tvorbě přírodních parků (1936).
Pro pečlivé studium je vhodné seznámení s rukopisem:

O MÉM PARKU (1936, ed. 2019), s obsahem přednášky PRŮHONICKÝ PARK (1926), především však s prvým popisem PARKU (1909), nyní označovaným – jako posledním cílevědomě založeným PŘÍRODNĚ KRAJINÁŘSKÝM PARKEM
Historické parky můžeme studovat, popisovat (Mužakov), ovšem zcela nutná je osobní návštěva!
Umělecky graficky zpracované mapy – nezbytné část této tvorby – Nenahradí osobní prožitek

PARKY RAKOUSKA – PRŮHONICE (1909)
Úvodem 1. okolí zámku, 2. údolí Labešky, 3, plošina Boháček, 4, Chotobus,
5. Rybník a údolí k Oboře, 6. Habrová stráň, 7. Obora, 8. Bořín
Historické plány /2019:31,32, orig. současné 2019/1+4/color. Kuča
www.arboram.cz
Ed. Průhonice 2019:1-32(d), 42-68(č), plán color orig, Ed. Kuča O.+AMS

PARK V PRŮHONICÍCH – DENDROLOGICKÁ ZAHRADA
Arnošt Emanuel Silva Tarouca –Přednáška (1926: 68-82) diplom 2019:68, 5
Silva Tarouca – rodina a zahrada, život a dílo (2015:1-4) AMS
www.arboram.cz
Ed. Průhonice 2019

O MÉM PARKU (1936)
Arnošt Emanuel Silva Tarouca

Es war im wunderschönen Monat Mai
Als alle Vögel singen
Da ist in meinen Herzen
Die Liebe aufgegangen

Der Liebe Gott geht durch den Wald-/1-22/
Milovaný Bůh jde lesem ….; Terén budoucího parku….; Tak jednoduché to však není….; Průhonice – údolím se vinoucí říčka Botič; Park bez vody; Cesta; Kdo jednou sám se sekerou; Poloha rybníka Labeška v Oboře; Tehdy, když jsem se snažil pochopit velikost rozměru svého úkolu; Pohleďme! Na tom záleží; Povaha území – tvar a utváření; Kopce a údolí; O krajinářství; V krajinářském obrazu; Ve velkorysém parku; Krásné linie; V Průhonicích; Výšiny Chotobuse a Habrová stráň; Se sekerou; To je snažší říci – než učiniti; moje jednání bylo následující; skupiny stromů a keřů; Přirozený uzávěr údolí tvoří pro celé území parku na západě rybník Bořín a přiléhající svahy; Podobně jako sochař; Cíle stanovené na začátku; S přesvědčením; Tvář krajiny; Rovněž pro okraj dálkového průhledu; Pückler však ovšem radí; Současné moje zkušenosti; stanoviště bylo potom vždy mojím koníčkem; zahradní umělec může naproti tomu; Průhonický park – je však tak veliký; A ještě dlouho jsem nevyžil možnosti; Travnatého údolí; Ve volné – svobodné přírodě; V jedné samostatné části pojednání o jehličinách v krajinářském parku – což je důležité pro tvorbu; Nikdy jsem si nedělal žádné výčitky; Moje záliba pro květiny a rostliny byla vždy tak veliká; Kníže Pückler nazýval Park „obrazárnou“; Před tím, než výhled ukážu; V parku jsou tři druhy cest; V průběhu let jsem založil téměř 50km takových cest; Jak jsem již vysvětlil v „Unsere Freilandgehölze“; Pokud jsem chtěl založit novou cestu; musíme však říci – po čtyřiceti letech pilné práce – pojem „hotovo“ neplatí pro krajináře;
Cesta údolím; Druhý okruh – okružní cesta /22/.
www.arboram.cz
Ed. Průhonice 2019:1-44(d), plan 1909:4/orig Kuča O. +Svoboda A M

Postranní panel