Antonín Marián Svoboda

Bibliografie

Bibliografie 1957–1989 ⎜ Bibliografie a publikace 1985–2015

A. M. Svoboda k 60 narozeninám

Preslia, Praha, 62 : 275-284, 1990 Někteří lidé mají pozoruhodně rozsáhlý „akční rádius“. Mezi ně patří
rozhodně náš jubilant, a to hned V několika směrech. Především je to šíře
jeho odborných zájmů. Nejhlouběji pronikl do dendrologie, ale zajímá se
dále O problémy botaniky, zoologie (zvl. ornitologie), o okrasné zahradnictví
(zvl. sadovnictví a krajinářství), lesnictví, ochranu přírody, ale i o bioklimatologii a biometriku, bibliografii, historii přírodních věd a O biografii význačných osobností a snad bychom mohli ještě pokračovat. V dnešní době úzkých specializací je to jistě neobvyklý záběr. Neméně široký je i záběr časový a
prostorový – zájem O historii vede ke sledování a zkoumání souvislostí… Více

K pětaosmdesátinám Ing. Antonína Mariána Svobody, CSc. 

Jubilant je narozen v Praze v květnu 1930 a dodnes tam bydlí. Ale zvláště jeho dětský věk je vázán k Telči, k dědovi Komárkovi, správci bažantnice. Od těch i pozdějších let jsou mu proto ta místa a příroda s hlubokými zážitky v jistém smyslu druhým domovem. Po školních letech a maturitě v Praze na proslulé Křemencové v roce 1949 bylo odmítnuto jeho přijetí na PF UK a také na Lesnickou fakultu ČVUT. V té době měl blízko k zoologii, ornitologii, k myslivosti. Takže možnost studovat až v Košicích na Lesnické fakultě byla asi záchranou. Tam ho dr. Dezider Magic zaujal dendrologickými přednáškami. Student Svoboda se začal zajímat o dřeviny… Více

Postranní panel