Antonín Marián Svoboda

Ing. Antonín Marián Svoboda, CSc. (Medailon)

Ing. Antonín Marián Svoboda, CSc. 21. května 1930 – 3. února 2021 Antonín Marián Svoboda byl významný český dendrolog se zaměřením na cizokrajné dřeviny, znalec botanických zahrad a parků a jejich historie. Dětství Antonín Marián Svoboda se narodil v Praze v rodině známého pražského advokáta JUDr. Antonína Svobody. V předškolním věku často pobýval v Telči u svého dědečka z matčiny strany (Marie Komárková, provdaná Svobodová) polesného Antonína Komárka. Silný vztah k Telči mu vydržel celý život. V dětství se také stal členem skautského oddílu, který pravidelně tábořil v České Kanadě. Přátelství s mnohými skautskými kamarády přetrvalo do dospělosti stejně jako každoroční setkávání s nimi na louce Plíhalce poblíž rybníka Zvůle. Kamarádství, čestné jednání, pomoc druhým, nezištnost, skromnost, bezelstnost a štědrost, skvělé skautské vlastnosti, se přirozeně propojily s Antonínovou povahou a výjimečnou… Více

Bibliografie

Bibliografie 1957–1989 ⎜ Bibliografie 1985–2015

A. M. Svoboda k 60 narozeninám

Preslia, Praha, 62 : 275-284, 1990 Někteří lidé mají pozoruhodně rozsáhlý „akční rádius“. Mezi ně patří
rozhodně náš jubilant, a to hned V několika směrech. Především je to šíře
jeho odborných zájmů. Nejhlouběji pronikl do dendrologie, ale zajímá se
dále O problémy botaniky, zoologie (zvl. ornitologie), o okrasné zahradnictví
(zvl. sadovnictví a krajinářství), lesnictví, ochranu přírody, ale i o bioklimatologii a biometriku, bibliografii, historii přírodních věd a O biografii význačných osobností a snad bychom mohli ještě pokračovat. V dnešní době úzkých specializací je to jistě neobvyklý záběr. Neméně široký je i záběr časový a
prostorový – zájem O historii vede ke sledování a zkoumání souvislostí V dějinách oborů. Řešení vědecko­‑výzkumných úkolů přivedlo A. Svobodu k mezinárodní spolupráci a nutně i ke studijním cestám do blízkých… Více

K pětaosmdesátinám Ing. Antonína Mariána Svobody, CSc. 

Jubilant je narozen v Praze v květnu 1930 a dodnes tam bydlí. Ale zvláště jeho dětský věk je vázán k Telči, k dědovi Komárkovi, správci bažantnice. Od těch i pozdějších let jsou mu proto ta místa a příroda s hlubokými zážitky v jistém smyslu druhým domovem. Po školních letech a maturitě v Praze na proslulé Křemencové v roce 1949 bylo odmítnuto jeho přijetí na PF UK a také na Lesnickou fakultu ČVUT. V té době měl blízko k zoologii, ornitologii, k myslivosti. Takže možnost studovat až v Košicích na Lesnické fakultě byla asi záchranou. Tam ho dr. Dezider Magic zaujal dendrologickými přednáškami. Student Svoboda se začal zajímat o dřeviny ve městě a parcích a sepsal „Dřeviny Košic a okolních parků“. Práce zahrnovala samozřejmě i druhy cizokrajné. Pro diplomovou práci… Více

Postranní panel