Silva Tarouca Arnošt Emanuel

Silva Tarouca Arnošt Emanuel: Parky Rakouska – Průhonice (1909) [PDF]

Arnošt Emanuel Silva Tarouca vytvářel Průhonický park od roku 1885, kdy získal panství se zámkem, a zejména po nastěhování v roce 1892. Již v roce 1909 uveřejnil podrobný popis parku v Průhonicích, ovšem překvapí velký barevný plán, na němž jsou vyznačeny cesty, rybníky, ale také skupiny a porosty dřevin – jak jehličnatých, tak listnatých. Zde si můžete přečíst a stáhnout publikaci „Parky Rakouska – Průhonice“.

Silva Tarouca Arnošt Emanuel: O mém parku (1936) [PDF]

Rukopis navazuje na první základní popis parku v Průhonicích napsaný již 1909 v časopisu „Die Gartenanlagen Österreich-Ungarns“, je v německém jazyce. Obsahuje seznam rostlin, plánky a originální mapu. Později byla vydána česky s barevnou mapou (1985 Kuča-Svoboda). Zde si můžete přečíst a stáhnout publikaci „O mém parku“.

Postranní panel