Zahradní umění

Zahrady Iránu

Pro web připravil: Ing. Antonín Svoboda, CSc. Most mezi Evropou a Asií představuje Iran. V minulosti se vliv kultury Iranu projevil ve střední Asi, Indii a Jižní Evropě. Iran byl vlastí zemědělství, odsud vyšli naši asijští předci. Z Iranu do Indie přišlo za vlády Maurije sochařské umění. Jeden ze sálů paláce Čandragupta Maurija v Pataliputre zdobí sloupy, jejichž velkolepá opracování můžeme srovnávat jen s persepolským uměním (Persepol – jeden z hlavních měst dávné iranské vlády Aschemidů, budován v 6-5. století před naší epochou). Kamenné sloupy vyzvednuté u Ašokiho zdobí tři lví hlavy, které byly přijaty současnou vládou za státní znak, nesou rysy umění Persepolisu epochy Aschemenidů. Mešity a mausolea, vybudované islámskými vládci Indie rovněž vznikly pod vlivem kultury Iranu. Úspěchy mogolské malířské školy v Indii bylo… Více

Zahradní umění [PDF]

Český překlad díla Charageat „Zahradní umění“ si můžete přečíst a stáhnout zde.

Umění japonských zahrad [PDF]

Longin Majdecki napsal: „V každé zahradě, jako uměleckém díle se zrcadlí potřeby i životní podmínky člověka, jeho zajištění i víra, stejně jako rozvoj umění. Zahrady se různí také podle stupně kulturního rozvoje, zeměpisnou polohou a přírodních podmínek. To jsou příčiny velké rozmanitosti zahrad, které vznikaly na stejném území, ale vrůzných dobách; stejně jako zahrady, které sice vznikly současně, ale vrůzných zemích a odlišných kulturách.“ Zde si můžete přečíst a stáhnout „Umění japonských zahrad“.

Postranní panel