Vědecká práce A. M. Svobody

Svoboda Antonín Marián: Okrasné odrůdy buku lesního [PDF]

Předložená studie vychází z kandidátské disertační práce: Proměnlivost listů buku lesního (1966), z níž byla již drive publikována část hodnoticí listy buku lesního s využitím biometriky (Svoboda A. M. 1962). Tato, druha publikace je zaměřena na podrobný popis všech okrasných odrůd buku lesního, které se pěstují na území Československa. Zde si můžete přečíst a stáhnout publikaci „Okrasné odrůdy buku lesního“.

Svoboda Antonín Marián: Zierabarten – Rotbuche (Fagus silvatica) [PDF]

Die Studie über die Zierabarten der Rotbuche geht aus der Arbeit des Autors hervor – Feststellung von Erfolgen der Introduktion von fremdländischem Gehölz und Anbau deren Zierabarten (A), gleich wie Anstrengung monographischer Bearbeitung der Problematik der Veränderlichkeit bei Rotbuchen (B). Hier können Sie die Publikation „Zierabarten – Rotbuche (Fagus silvatica)“ lesen und herunterladen.

Svoboda Antonín Marián: Variabilita / Proměnlivost – morfologická a ekologická – u dřevin [PDF]

Pro studium proměnlivosti – morfologické a ekologické -­ vznikaly různé způsoby, významným přínosem jsou práce Krakovské biometrické školy prof. J. Jentys-­Szaferowe. V návaznosti byla studována proměnlivost dřevin -­ se zaměřením na jejich morfologickou a ekologickou proměnlivost. Na základě vzorků -­ byla hodnocena proměnlivost individuální a kolektivní u rodů a druhů: Fagus silvatica a kultivarů, Picea, Pinus silvestris, Pinus cembra, Larix a Pinus x schwerinii. Základem pro studium bylo již dřívější i současné hodnocení dřevin v Evropě, ve srovnání s výsledkem hodnocení vzorků z Mongolska. Pro biometrické hodnocení byly měřeny a vypočítány základní hodnoty, vytvořeny grafické nomogramy -­ pro tvar listů, šišek a semen. Zde si můžete přečíst a stáhnout publikaci „Variabilita“.

Postranní panel