Krajinářská tvorba Silva Tarouců

Přírodní krajinářský park Průhonice

Arnošt Emanuel Silva Tarouca (1860-1936) Krajinářská tvorba na panství rodiny SILVA TAROUCA František Josef Silva Tarouca (1858-1936) Čechy pod Kosířem PASIONAT krajinářské tvorby zahrnuje jak dílo Františka Josefa, tak tvůrčí celoživotní tvorbu Arnošta Emanuela Představitelé rodiny – počínaje Emanuelem Tellez Silva Tarouca (1694-1771) Vytvořily významná díla – na panství na Moravě v rodném sídle, především však na panství v Čechách – Průhonicích. Osobnosti této rodiny měli své výrazné postavení vlády Rakouska-Uherska Základ vytvořila díla: Studie o parku – František Josef (1894), monografie Silva Tarouca (1896) stejně jako celý vějíř publikací Arnošt Emanuel – zejména založení přírodního a krajinářského parku v Průhonicích (1885-1936). Neznámé zůstaly rukopisy obou bratrů, psané v průběhu života, který osudem končil náhle (1936). ARNOŠT EMANUEL SILVA TAROUCA – popsal svou… Více

Krajinářská tvorba na panství rodiny Silva Tarouců

František Josef II. Silva Tarouca (1858-1936) Čechy pod Kosířem Park u zámku v obci Čechy pod Kosířem leží na Moravě – uprostřed Hané. Prvý majitel Emanuel Tellez hrabě SILVA Tarouca (1694-1771) zakoupil celé panství (1768), zahrnující v okolí statky: Krakovec, Drahanice, Služín, Jesenec, Bohuslavice, Strážisko. Již toto samotné malebné okolí bylo přírodním parkem. Vlastní park vznikal v blízkosti zámku, který byl v r. 1846 upraven, tak jako ho nyní známe. Celá řada generací zde – a ve Vídni – žila, byl vybudován zahradní pavilon pro Josefa Mánesa nebo statek Gabrielov (Nový Dvůr, zbourán 1989). Bohatý společenský život máme doložený za Františka Josefa II., který zaslouží větší pozornost. O Parku Již v roce 1894 vydal František Josef II Silva Tarouca drobný spis: Der Park – eine… Více

Postranní panel