Silva Tarouca František Josef II.

Silva Tarouca František Josef II.: O Parku (1894) [PDF]

Myšlenky Františka Josefa II. může čtenář sledovat již v prvém díle: úvahy o parcích DER PARK – EINE STUDIE, které vyšlo již v roce 1894. Během následujících téměř sta let, pravda i dvou velkých válek – zůstalo dílo málo ale spíše zcela neznámé. Text je německý. Pro zevrubné seznámení uvádíme tedy přehled kapitol česky i německy.  Zde si můžete přečíst a stáhnout publikaci „O Parku“.

Silva Tarouca František Josef II.: Rod Silva-Tarouca v Rakousku (1899) [PDF]

Rod Silva Tarouců pocházel z Portugalska a Španělska. Několik století sídlil na Moravě a měl řadu významných osobností. Silva Taroucové měli ve vládě  vždy důležité společenské  postavení.  S odstupem mnoha let jsou však známé především zásluhy – podporovali rozvoj umění. Uvedený text je úryvkem z německého originálu a je přeložen do češtiny.  Zde si můžete přečíst a stáhnout publikaci „Rod Silva-Tarouca v Rakousku“.

Silva Tarouca František Josef II.: Pulcherito – O krásnu (1936) [PDF]

Pro studium díla  Františka  Josefa  II., je velmi důležitý tento rukopis, který si stejně jako jeho bratr Arnošt Emanuel – průběžně psal. Je obtížné určit, kdy byl tento text, jakási kronika, napsán. S určitostí byl ukončen neočekávaným úmrtím v roce 1936, kdy shodou okolností zemřel i bratr. Rukopis původně psaný strojem má členění kapitol, pro pojmenování celého byl určen nadpis prvé kapitoly, který je hlavní myšlenkou tohoto poselství. Text je německý, pro zevrubné seznámení uvádíme tedy přehled kapitol: česky i německy. Zde si můžete přečíst a stáhnout publikaci „Pulcherito – O krásnu“.

Postranní panel