Silva Tarouca František Josef II.

Silva Tarouca František Josef II.: Pulcherito (1936)

Pro studium díla  Františka  Josefa  II., je velmi důležitý tento rukopis, který si stejně jako jeho bratr Arnošt Emanuel – průběžně psal. Je obtížné určit, kdy byl tento text, jakási kronika, napsán. S určitostí byl ukončen neočekávaným úmrtím v roce  1936 / kdy shodou okolností zemřel i bratr/.  Rukopis /původně psaný strojem/ má členění kapitol, pro pojmenování celého – byl určen nadpis prvé kapitoly, který je hlavní myšlenkou tohoto poselství. Text je německý, pro zevrubné seznámení  – uvádíme tedy přehled kapitol: česky i německy. Publikaci „Pulcherito“ si můžete přečíst a stáhnout v PDF ZDE

Silva Tarouca František Josef II.: O Parku – Der Park

Myšlenky Františka Josefa II. může čtenář sledovat již v prvém díle:  úvahy o parcích  DER  PARK – EINE  STUDIE, které vyšlo již v roce 1894. Během následujících téměř sta let, pravda i dvou  velkých válek – zůstalo dílo málo ale spíše zcela neznámé. Text je německý, pro zevrubné seznámení  – uvádíme tedy přehled kapitol: česky i německy. Publikaci „O Parku“ si můžete přečíst a stáhnout v PDF ZDE

Silva Tarouca František Josef II.: Rod Silva-Tarouca

Rod Silva Tarouců pocházel z Portugalska a Španělska. Několik století sídlil na Moravě a měl řadu významných osobností. Silva Taroucové měli ve vládě  vždy důležité společenské  postavení.  S odstupem mnoha let jsou však známé především zásluhy – podporovali rozvoj umění. Uvedený text je úryvkem z německého originálu a je přeložen do češtiny. „Rod Silva Tarouca v Rakousku“ si můžete přečíst a stáhnout v PDF ZDE

Postranní panel