Silva Tarouca František Josef II.: O Parku – Der Park

Myšlenky Františka Josefa II. může čtenář sledovat již v prvém díle:  úvahy o parcích  DER  PARK – EINE  STUDIE, které vyšlo již v roce 1894. Během následujících téměř sta let, pravda i dvou  velkých válek – zůstalo dílo málo ale spíše zcela neznámé. Text je německý, pro zevrubné seznámení  – uvádíme tedy přehled kapitol: česky i německy. Publikaci „O Parku“ si můžete přečíst a stáhnout v PDF ZDE

Postranní panel