Silva Tarouca František Josef II.: O Parku (1894) [PDF]

Myšlenky Františka Josefa II. může čtenář sledovat již v prvém díle: úvahy o parcích DER PARK – EINE STUDIE, které vyšlo již v roce 1894. Během následujících téměř sta let, pravda i dvou velkých válek – zůstalo dílo málo ale spíše zcela neznámé. Text je německý. Pro zevrubné seznámení uvádíme tedy přehled kapitol česky i německy. 

Zde si můžete přečíst a stáhnout publikaci „O Parku“.

Postranní panel