Silva Tarouca František Josef II.: Pulcherito – O krásnu (1936) [PDF]

Pro studium díla  Františka  Josefa  II., je velmi důležitý tento rukopis, který si stejně jako jeho bratr Arnošt Emanuel – průběžně psal. Je obtížné určit, kdy byl tento text, jakási kronika, napsán. S určitostí byl ukončen neočekávaným úmrtím v roce 1936, kdy shodou okolností zemřel i bratr. Rukopis původně psaný strojem má členění kapitol, pro pojmenování celého byl určen nadpis prvé kapitoly, který je hlavní myšlenkou tohoto poselství. Text je německý, pro zevrubné seznámení uvádíme tedy přehled kapitol: česky i německy.

Zde si můžete přečíst a stáhnout publikaci „Pulcherito – O krásnu“.

Postranní panel