Silva Tarouca František Josef II.: Pulcherito (1936)

Pro studium díla  Františka  Josefa  II., je velmi důležitý tento rukopis, který si stejně jako jeho bratr Arnošt Emanuel – průběžně psal. Je obtížné určit, kdy byl tento text, jakási kronika, napsán. S určitostí byl ukončen neočekávaným úmrtím v roce  1936 / kdy shodou okolností zemřel i bratr/.  Rukopis /původně psaný strojem/ má členění kapitol, pro pojmenování celého – byl určen nadpis prvé kapitoly, který je hlavní myšlenkou tohoto poselství. Text je německý, pro zevrubné seznámení  – uvádíme tedy přehled kapitol: česky i německy. Publikaci „Pulcherito“ si můžete přečíst a stáhnout v PDF ZDE

Postranní panel