Červený Kláštor

Autor: Ing. Antonín Svoboda CSc.

Herbář pátera Cypriána, mnicha kamaldulů v Červeném Klášteře z roku 1764

Na pomezí mezi Slovenskem a Polskem v Pieninách je klášter, v němž žil podivuhodný mnich Cyprián. Pozornost zaslouží jeho herbář z roku 1764, upozornil na něj článek – již v roce 1907, publikovaný v členském časopise Maďarské Karpatské Společnosti (ročník 34 – vydávaný rovněž německy).
Autor Karl Wunschendorfer, z Musea v Popradu, uvádí v příspěvku:
Herbarium des Fratr Cyprianus, camaldulenser Mönches im Roten Kloster v.J.1764 (Jahrbuch des Ungarischen Karpathen Vereins. Igló (Spišská Nová ves) 1907/34:89-96), mimo jiné také ukázky rukopisu, které obsahují mimořádné myšlenky.

Tři věci, které Cypriána pohnou k slzám:

Tria sunt vera quae faciunt Cyprinaum flere:

  1. Primum est durum quia scio me moriturum
  2. Secundum plango, quia morior et nescio quando?
  3. Tertium autem flebo, quia nescio ubi manebo.

Drei Dinge sind die Cyprian zum Weinen bewegen:

  1. Erstens ist hart zu wissen, dass ich sterben muss.
  2. Zweitens klage ich, weil ich sterbe und nicht wisse wann?
  3. Drittens weine ich, weil ich nicht weiss, wo ich bleiben werde.

TŘI VĚCI, které CYPRIÁNA pohnou k slzám:

zaprvé: je tvrdé vědět, že musím zemřít
zadruhé: naříkám nad tím, že zemřu a nevím kdy?
zatřetí: pláči, protože nevím kde zůstanu

Poznámky

A/ kamalduli – mnišský řád benediktinů, podle kláštera zal. 1012 sv. Romualdem v italském městě Camaldoli, u Arenze. Řád se rozdělil koncem 11.století na: cenobity (žili v klášterech) a observanty ( poustevníky). Na Slovensku působili od r. 1782, v Červeném Klášteře – vznikla díla: Kamaldulský slovník, rukopisný latinsko-slovenský s krátkým náčrtem gramatiky a pravopisu západoslovenské slovenštiny. Herbář mnicha Cypriana, (sběry 1756-1775), přírodovědec a lékař. Herbář (uložený v Muzeu Tatranského národního parku v Tatranské Lomnici, obsahuje kromě položek doprovodný text, ale rovněž názvy rostlin: latinsky, německy, místní polsko-slovenské, resp- goralské názvy. Cyprian sestrojil také křídla na nichž letěl – v Pieninách, z blízkého kopce Tri korony (982m) do údolí Dunajce. (-PYRAMIDA, Bratislava 1976:1790, foto – Tri korony).

Radwańska-Paryska Zofia: Zielnik Brata Cypriana z Czerwonego Klasztoru.
-Polish Botanical Studies /Pol.Acad.Sci., W.Szafer Inst. of Botany), Krakow /Guidebook Ser./1991/5:1-218

Poznámky
A/ herbář je nyní v Národním Muzeu Bratislava /návrh na vydání faksimile
B/ citace Matioliho ?
C/ introdukce – brambory !, další pěstované: buxus, cypřiš, rosmarin
D/ další zájmy Cypriána – poznámky
E/ Vraný
F/ zájmy Paryských – Zakopane
G/ zdůrazňovat – původnost a současné rozšíření
H/ chvojka (Musil Ivan), zajištění genofondu ? dvoudomost
J/ narození 1724 ve Slezsku, cesty Nitra…
K/ patres a fratres
L/ Piekielko je nyní Zemanek-Piekielko
M/ Martonfi Pavol: Flóra okresu Stará Lubovňa. – Univ P-J-Šafárika, Košice; Okresný úrad-životné prostredie, Stará Lubovňa 1992:1-105 / ISBN 80-7097-192-4

Červený Kláštor

Červený Kláštor Botanic Garden

Na hranicích mezi Slovenskem a Polskem je významné přírodní území, chráněné jako Národní park, který navazuje na Tatranský národní park. Název Červený Kláštor pochází od historického kláštera kamaldulů, založeného zde 18. století.(Řád benediktinů byl založen v roce 1012 svatým Romualdem v italském městě Camaldoli u Arenze; sídlil také v Nitře, Brně, Czestochowie). Pozornost zaslouží herbář, který v letech 1756-1775 sbíral mnich Cyprián. (Prvou zprávu přinesl článek: Wuenschendorfer Karl: Herbarium des Frater Cyprianus, camaldulenser Mönches im Roten Kloster vom Jahre 1764. –Jahrbuch Karpathen Vereines. Igló 1907/34:89-96)
Při své práci léčil rovněž nemocné, pěstoval potřebné rostliny v botanické zahradě. Velmi cenné jsou jednotlivé položky herbáře, včetně původních národních jmen rostlin, tím je doložen pravdivý obraz nejen o původních rostlinách, např. zde roste jeden z unikátních keřů chvojky klášterské (Juniperus sabina) aj.V herbáři, který je nyní uložen v Národním museu v Bratislavě- jak popisuje autorka důkladné studie (Radwańska-Paryska Zofia: The Herbarium of Fra Cyprian, from the Red Monastery. –Polish Botanical Studie, Krakow Guidebook 1991/5:3-216, foto), jsou již také rostliny hospodářsky významné, jako brambory, rosmarin nebo okrasné: buxus a cypřiš. Okolní území je velmi přítažlivé, z vápencových skal se vytvořily štíty vysoko čnějící nad tok řeky Dunajce, po němž se mohou turisté svézt na dřevěných vorech. Právě z těchto vrcholků – Tři koruny (987m nad mořem) – prý Cyprián létal na draku, který si sám postavil.

Buxus – box
Rosmarin – rosemary
Cypřiš – Italian Cypress

Postranní panel