Zahrada u kláštera v Jasově

Autor: Ing. Antonín Svoboda CSc.

Mimořádně významná je pravidelná barokní zahrada, návštěvníka zaujmou dlouhé pečlivě upravované stěny stromořadí, končící u skleníku. (Celková výměra je nevelká 80x200m). Současné řešení je z konce 19. století (na základě letokruhů je doložen rok 1760).
Území francouzského parku je rozděleno pravidelnými čtverci ohraničenými ploty z domácích dřevin. Krásnými jedinci jsou zastoupeny i okrasné dřeviny cizokrajné, především to je statný strom sekvojovce (Sequoiadendron giganteum), tulipánovník (Liriodendron tulipifera) aj. Současné řešení odpovídá založení z konce 19. století (na základě letokruhů v roce 1760).

Svou polohou na východním Slovensku – nedaleko města Košic připomíná bohatou historii, nálezy od paleolitu po dobu bronzovou. V blízkosti Jasova se rozkládá velké vápencové území a památky se nacházejí často v četných jeskyních, současná příroda je již řadu let chráněna – rámci Slovenského krasu: Zádielská dolina (od roku 1954) aj. Území – cenné svou historii, ale i doly na drahé kovy – chránily hrady (místní hrad v průběhu doby zanikl), zůstal však blízký v Turni nad Bodvou. Zdejší premonstrátský klášter vznikal již ve 13.století, byl však několikrát rozvrácen i rušen, ale vždy znovu obnoven. Mohutné budovy s kostelem byly postaveny – v pozdně barokním slohu – koncem 18.století, mají bohatou výzdobu nástěnných maleb, uplatnilo se mnoho soch a uměleckých předmětů, je zde rovněž bohatá knihovna – v barokním sále je na 80.000 svazků.
S činností kláštera je spojen rozvoj výstavby rybníků a chovu ryb, rovněž průmyslu, dolů, hutí a hámrů (viz Štos). Klášter se zahradou je chráněn Státní památkovou péči.

Giant Sequoia
Tulip-Tree

Postranní panel