Arboretum Mlýňany

Autor: Ing. Antonín Svoboda, CSC

Ve středním Slovensku, nedaleko města Nitra bylo před staletím založeno „Arboretum sempervireo“. Hrabě Stefan Ambrozy-Migazzi u svého zámku soustředil velké množství cizokrajných – převážně stálezelených dřevin. Území arboreta, vlastně botanické zahrady leží na úpatí pahorkatiny (200 metrů nad mořem), s poměrně malým množstvím dešťových srážek (600mm), starý park (32ha) a části nově založené z dřevin z Východní Asie (14ha). Celkový počet pěstovaných rostlin dosahuje téměř dva tisíce taxonů: jehličnatých dřevin (250) a tisíc listnatých (1.000) a rovněž pereny Zakladatel získával vzácné dřeviny nákupem, ale také od Spolkové zahrady Rakousko-Uherské dendrologické společnosti, kterou s velkou podporou založil v Průhonicích u Prahy hrabě Arnošt Emanuel Silva Tarouca, jejímž byl také členem.
V souvislosti s prvou světovou válkou (1914-1918) Stefan Ambrozy odešel do Uherska a tam založil další významné arboretum Jeli. V Mlýňanech vzniklo pracoviště University Komenského z Bratislavy, práce vedl nadále inspektor zahrad Josef Mišák. Po druhé světové válce převzala již vybudované vědecké pracoviště Slovenská akademie věd a vznikl zde Ústav dendrobiologie. Obzor studia a pokusů se rozšířil také na biologii, fysiologii a genetiku domácích dřevin. Poznatky výzkum se publikují ve vlastním tisku: Acta dendrobiologica. Arboretum, pro svůj přírodovědecký význam je chráněno státem, jako přírodní reservace (na ploše 55ha, v roce 1951). Výsledky se uplatňují na mezinárodních kongresech, byl zde prvý společný kongres pro dendrology Československa, Polska, Německa a Maďarska (l960), což pokračovalo kongresy v SSSR- Gruzii 1982), v Československu – Praze a Průhonicích (1985), Bulharsku – Sofii (1987).

Postranní panel