Arboretum Borová hora

Autor: Ing. Antonín Svoboda CSc.

Pro výzkum proměnlivosti dřevin bylo v letech 1955–1965 budováno arboretum, které současně využívala pro výuku – Vysoká škola lesnická a dřevařská (do Zvolena byla tato škola přeložena z Košic, kde se rozvíjela v letech 1946–1952 a kde rovněž založila Botanickou zahradu, nyní: Přírodovědecké fakulty university Pavla Josefa Šafaříka). posláním arboreta bylo soustředit nejen živé rostliny – lesnicky významné dřeviny z okolí, rovněž z celého Slovenska, ale také hlavní dřeviny z jiných světadílů – Severní Ameriky, z Asie i Dálného východu. Pracovníci arboreta – pod vedením prof. Pravdomila Svobody (1908–1978) vyhledávali cenné jedince a současně získávali poznatky o rozšíření jednotlivých dřevin, o přírodních reservacích, jejichž ochrana již byla vyhlášena.V lesních porostech byly zapisovány výběrové stromy, semenné porosty. Výsledkem byla díla, např. Přehled všech historicky známých okrasných růží a kultivarů pěstovaných v arboretu (1970); Dřeviny Středního Pohroní (1974, 1999); nebo skripta pro posluchače: Krajinárstvo (1971, 1972, 1973), v nichž autor navrhoval nové pojetí krajinářské tvorby, včetně širokého okolí. Arboretum spolupracovalo se všemi botanickými zahradami Československa i zahraničí.
Postupně bylo pěstováno na dva tisíce taxonů rostlin a bohaté bylo rosarium, kde rostlo mnoho cenných kultivarů růží (uvádí se na 1.300 taxonů). Umožnila to celková výměra arboreta (45ha) navazující na okraji města Zvolena a blízkých klimatických lázní Sliač. Arboretum leží v rozmezí 290-370 metrů nad mořem, průměrná teplota je 8,2 C a dešťové srážky dosahují 700mm. Původně lesní porosty a skupiny stromů byly přeměňovány na bohaté sbírky okrasných a cizokrajných dřevin. Navazovalo sena tradici arboret, když v nedaleké Banské Štiavnici bylo založeno (1900–1913) a dosud se zdárně rozvíjí Arboretum Kysihýbl, kde cizokrajné dřeviny byly vysazovány ve větším počtu a v pravidelných čtvercích. V rámci lesnické fakulty byla zakládány pokusné výsadby např. na území školských lesů na blízkém pohoří Polany (biosferická reservace, vyhlášená 1990,rovněž prales Dobroč) a v Kramnickém pohoří, reservace a prales Badín). Pro studium proměnlivosti byly získány vzorky semen a z celého rozšířeni všech druhů lesnicky významných druhů, jako např. smrku a borovice, vypěstovány semenáčky, které se průběžně vyhodnocují.

Postranní panel