Parky a zahrady Slovenska

Autor: Ing. Antonín Svoboda, CSc.

Na Slovensku jsou velmi rozdílné přírodní podmínky, od hor – Vysoké Tatry a hřebene Nízkých Tater, které leží na severu, až po nížiny, které leží na jižní hranici. Rovněž kulturní vývoj země byl bohatě ovlivňován v průběhu posledních staletí. Bratislava – hlavní město Slovesné republiky je na břehu řeky Dunaj, v blízkosti Vídně a město za svůj rozvoj vděčí tomu, že bylo ještě začátkem XX.století – za Rakouska-Uherska – sídelním městem Uherské vlády (Pozsonyi). Prvé početné zahrady byly ve městě zakládány již v 16-17.století a pěstovaly se zde – v klášterních zahradách – převážně rostliny pro lékařské potřeby. Postupně však byla u každého šlechtického sídla – paláce zahradní úprava.

Území Slovenska hraničí na severu s Polskem, na jihu s Maďarskem, na východě s Podkarpatskem – Ukrajinskou republikou a na západě s Moravou České republiky.

V současné době je významný park pojmenovaný po spisovateli Janko Královi, v místech kde je doložen jeden z nejstarších městských parků (již koncem 18.století). Zahradní úpravu má uprostřed města rovněž vstup k presidentskému paláci. Nově bylo upraveno okolí památníku na ukončení druhé světové války – na Slavíně, vrcholku nad městem, rovněž nově byla založena botanická zahrada.
Za městem je velmi cenný park v Rusovcích.
Důležité místo v dějinném vývoji má zahrada na severovýchodních hranicích s Polskem: Červený Kláštor zachoval se herbář z x. století. Pozornost zaslouží pravidelná zahrada kláštera v Jasově (založená v x. století).
Velký význam měly botanické zahrady v hornickém městě Banská Štiavnica, kde u prvé vysoké školy báňské a lesnické akademie byla založena arboreta (začátkem 19. Století).,která se dosud rozvíjí. Na území Slovenska je řada minerálních pramenů, často velmi teplých, u nichž vznikaly lázně s přírodní a krajinářskou úpravou okol např. Trenčianské Teplice, Sliač, Štos, Bojnice ad. V posledním století byly založeny botanické zahrady – arboreta, např. v  Mlýňanech, Zvolenu a Košicích, které slouží jak výzkumu, tak výuce na vysokých školách. Slavné parky, např. Dolní Krupá, kde bylo známé rosarium hraběnky Chotkové zahrnující cenné výpěstky a často světové novinky šlechtitele Rudolfa Geschwinda, upadly v zapomenutí. Mezi historickými parky má přední místo park u zámku Topolčianky a především Betliar, který patřil významné madˇarské šlechtické rodině Andrásiů, i nedaleký hrad Krásná horka a moderní hrobka (z .. století). Mezi památkami zapsanými na základě charty UNESCO – Světové kulturní a přírodní dědictví (Paříž 1972) najdeme proto – park Betliar a ….

Parkům a zahradám se věnovala velká pozornost a vznikla rovněž řada publikací, které uvádí až sto důležitých objektů, vesměs i současných. Parky Slovenska nebyly však v prvém vydání OXFORD 19..

V rámci historických objektů Maďarska byl však uveden jeden park: Hodkovce, který však leží u města Spišská Nová Ves, na území historického Slovenska.

Postranní panel