Zahrady a parky Slovenska

Parky a zahrady Slovenska

Autor: Ing. Antonín Svoboda, CSc. Na Slovensku jsou velmi rozdílné přírodní podmínky, od hor – Vysoké Tatry a hřebene Nízkých Tater, které leží na severu, až po nížiny, které leží na jižní hranici. Rovněž kulturní vývoj země byl bohatě ovlivňován v průběhu posledních staletí. Bratislava – hlavní město Slovesné republiky je na břehu řeky Dunaj, v blízkosti Vídně a město za svůj rozvoj vděčí tomu, že bylo ještě začátkem XX.století – za Rakouska-Uherska – sídelním městem Uherské vlády (Pozsonyi). Prvé početné zahrady byly ve městě zakládány již v 16-17.století a pěstovaly se zde – v klášterních zahradách – převážně rostliny pro lékařské potřeby. Postupně však byla u každého šlechtického sídla – paláce zahradní úprava. Území Slovenska hraničí na severu s Polskem, na jihu s Maďarskem, na… Více

Arboretum Kysihýbl

Autor: Ing. Antonín Svoboda, CSc. V Banské Štiavnici – Národní kulturní památce Slovenska, ve  městě známém svou slavnou hornickou historií, je rovněž významná botanická zahrada, lesnické arboretum Kysihybl a nedaleko je – Antol, s cenným historickým parkem (založil v 19.stol. bulharský exkrál Ferdinand Coburg), v zámku sídlí lesnické museum. Botanická zahrada – přírodní reservace obklopující budovy škol je známá cennými dřevinami a mimořádnými jedinci, např. to jsou statné stromy :Sequoiadendron giganteum (z  roku 1877, výška 35m a obvod kmene 5m; 25 velkých a pravidelně plodících stromů). Zdárně zde rostly cedry (Cedrus libani), dále jsou zde stromy: Cercidiphyllum japonicum, nebo keře: Ilex aquifolium (výška 8m, obvod kmene 50cm). Zelkova serrata aj. Původně zde rostlo na 515 druhů dřevin, nyní se zachovalo na 260… Více

Zámecký park Betliar

Autor: Ing. Antonín Svoboda, CSc. Na panství rodiny Andrasiů, významné rodiny uherské šlechty – vznikal koncem 18. století významný zámecký park, přecházející i do blízké okolní krajiny. Majitel Leopold Andrasi získal pro návrh – tehdy ještě málo známého zahradníka empirové doby Nebbiena*. Později dotvářel park architekt Josef Bergmann, který vytvořil především umělý vodopád (1823). Dokládají to dva plánky (1804 a 1865), na nichž je zřejmé, že okolí zámku bylo řešeno pravidelně, ostatní okolí krajinářsky. V parku byly vysazeny cenné okrasné dřeviny, které mohou obdivovat i současní návštěvníci, stejně jako výzdobu soch – soška černouška, sedícího Buddhy (pochází z Japonska, z chrámu Tofodukži, z města Kjoto 1543) a drobných staveb. Pavilon Svobodných zednářů, grotta u Hermesova pramene, významným oživením je parkem protékající potok s japonským můstkem… Více

Arboretum Borová hora

Autor: Ing. Antonín Svoboda CSc. Pro výzkum proměnlivosti dřevin bylo v letech 1955–1965 budováno arboretum, které současně využívala pro výuku – Vysoká škola lesnická a dřevařská (do Zvolena byla tato škola přeložena z Košic, kde se rozvíjela v letech 1946–1952 a kde rovněž založila Botanickou zahradu, nyní: Přírodovědecké fakulty university Pavla Josefa Šafaříka). posláním arboreta bylo soustředit nejen živé rostliny – lesnicky významné dřeviny z okolí, rovněž z celého Slovenska, ale také hlavní dřeviny z jiných světadílů – Severní Ameriky, z Asie i Dálného východu. Pracovníci arboreta – pod vedením prof. Pravdomila Svobody (1908–1978) vyhledávali cenné jedince a současně získávali poznatky o rozšíření jednotlivých dřevin, o přírodních reservacích, jejichž ochrana již byla vyhlášena.V lesních porostech byly zapisovány výběrové stromy, semenné porosty. Výsledkem byla díla, např. Přehled… Více

Červený Kláštor

Autor: Ing. Antonín Svoboda CSc. Herbář pátera Cypriána, mnicha kamaldulů v Červeném Klášteře z roku 1764 Na pomezí mezi Slovenskem a Polskem v Pieninách je klášter, v němž žil podivuhodný mnich Cyprián. Pozornost zaslouží jeho herbář z roku 1764, upozornil na něj článek – již v roce 1907, publikovaný v členském časopise Maďarské Karpatské Společnosti (ročník 34 – vydávaný rovněž německy). Autor Karl Wunschendorfer, z Musea v Popradu, uvádí v příspěvku: Herbarium des Fratr Cyprianus, camaldulenser Mönches im Roten Kloster v.J.1764 (Jahrbuch des Ungarischen Karpathen Vereins. Igló (Spišská Nová ves) 1907/34:89-96), mimo jiné také ukázky rukopisu, které obsahují mimořádné myšlenky. Tři věci, které Cypriána pohnou k slzám: Tria sunt vera quae faciunt Cyprinaum flere: Primum est durum quia scio me moriturum Secundum plango, quia morior et nescio quando? Tertium autem… Více

Zahrada u kláštera v Jasově

Autor: Ing. Antonín Svoboda CSc. Mimořádně významná je pravidelná barokní zahrada, návštěvníka zaujmou dlouhé pečlivě upravované stěny stromořadí, končící u skleníku. (Celková výměra je nevelká 80x200m). Současné řešení je z konce 19. století (na základě letokruhů je doložen rok 1760). Území francouzského parku je rozděleno pravidelnými čtverci ohraničenými ploty z domácích dřevin. Krásnými jedinci jsou zastoupeny i okrasné dřeviny cizokrajné, především to je statný strom sekvojovce (Sequoiadendron giganteum), tulipánovník (Liriodendron tulipifera) aj. Současné řešení odpovídá založení z konce 19. století (na základě letokruhů v roce 1760). Svou polohou na východním Slovensku – nedaleko města Košic připomíná bohatou historii, nálezy od paleolitu po dobu bronzovou. V blízkosti Jasova se rozkládá velké vápencové území a památky se nacházejí často v četných jeskyních, současná příroda je již řadu let… Více

Arboretum Mlýňany

Autor: Ing. Antonín Svoboda, CSC Ve středním Slovensku, nedaleko města Nitra bylo před staletím založeno „Arboretum sempervireo“. Hrabě Stefan Ambrozy-Migazzi u svého zámku soustředil velké množství cizokrajných – převážně stálezelených dřevin. Území arboreta, vlastně botanické zahrady leží na úpatí pahorkatiny (200 metrů nad mořem), s poměrně malým množstvím dešťových srážek (600mm), starý park (32ha) a části nově založené z dřevin z Východní Asie (14ha). Celkový počet pěstovaných rostlin dosahuje téměř dva tisíce taxonů: jehličnatých dřevin (250) a tisíc listnatých (1.000) a rovněž pereny Zakladatel získával vzácné dřeviny nákupem, ale také od Spolkové zahrady Rakousko-Uherské dendrologické společnosti, kterou s velkou podporou založil v Průhonicích u Prahy hrabě Arnošt Emanuel Silva Tarouca, jejímž byl také členem. V souvislosti s prvou světovou válkou (1914-1918) Stefan Ambrozy odešel do Uherska… Více

Zámecký park Rusovce

Autor: Ing. Antonín Svoboda, CSc. Na jižním břehu řeky Dunaje se rozkládá krajinářský park v Rusovcích, tam kde byla v minulosti hranice římského imperia – Limes Romanum. Na tomto důležitém místě byla založena ve 13.století obec (pojmenovaná podle obyvatel chorvatského původu Orozwar, tedy Ruský hrad), rovněž zde byl později postaven hrad (13-17. století), který byl posléze přestavován na zámek a v 19. století v romantickém slohu anglické neogotiky. Třípodlažní budovu ve tvaru písmene -U- zdobí četné věže a věžičky, cimbuří aj. Z původní renesanční stavby se zachovalo sgrafitová výzdoba s letopočtem 1613. V blízkosti zámku byla zahradní úprava (13ha), přecházející do původního lužního lesa – často zaplavovaného při povodních, který byl posléze upraven jako moderní krajinářská park (50ha, park leží 130 m nad mořem). Uplatnily se… Více

Zámecký park v Topolčiankách

Autor: Ing. Antonín Svoboda, CSc. Mezi významné parky západního Slovenska patří krajinářský park u zámku v Topolčiankách. Současná honosná budova vznikla mnoha přestavbami – z bývalé pevnosti (15. století), renesanční zámek byl majetkem různých šlechtických rodin, pozměněného v baroku až posléze je nyní zřejmý klasicistní sloh (1830), vlastnili rovný Habsburkové (od roku 1890). V blízkých lesích byla v roce 1909 zbudována obora, která nyní slouží především pro záchranný chov zubrů (140ha, je přírodní reservací). V Československu (po r.1918) byl zámek letním sídlem presidenta Tomáše Garigua Masaryka, po druhé světové válce sloužil rekreaci odborářů. Územím parku, ležícím již na severním okraji Podunajské nížiny – protéká bystrý potok, který napájí romantický rybník (celková rozloha parku je 14ha a leží ve výšce 214m nad mořem). Na park navazovala velká… Více

Postranní panel