Zámecký park v Topolčiankách

Autor: Ing. Antonín Svoboda, CSc.

Mezi významné parky západního Slovenska patří krajinářský park u zámku v Topolčiankách. Současná honosná budova vznikla mnoha přestavbami – z bývalé pevnosti (15. století), renesanční zámek byl majetkem různých šlechtických rodin, pozměněného v baroku až posléze je nyní zřejmý klasicistní sloh (1830), vlastnili rovný Habsburkové (od roku 1890). V blízkých lesích byla v roce 1909 zbudována obora, která nyní slouží především pro záchranný chov zubrů (140ha, je přírodní reservací). V Československu (po r.1918) byl zámek letním sídlem presidenta Tomáše Garigua Masaryka, po druhé světové válce sloužil rekreaci odborářů.
Územím parku, ležícím již na severním okraji Podunajské nížiny – protéká bystrý potok, který napájí romantický rybník (celková rozloha parku je 14ha a leží ve výšce 214m nad mořem). Na park navazovala velká ovocná zahrada a pěstovalo se mnoho okrasných odrůd růží. Rovněž můžeme obdivovat statné jedince vzácných dřevin, např. jsou zastoupeny jinany (Ginkgo biloba- obě pohlaví, takže každoročně přináší klíčivá semena), z Ameriky zde rostou dobře tisovce (Taxodium distychum), libocedrus (L.decurrens), tulipánovník (Liriodendron tulipifera) a mnoha okrasných odrůd jehličnatých i listnatých keřů i stromů. Bohatá je sbírka evropských, amerických i asijských javorů, aj. Byly položeny základy pro pokusné arboretum (1924-1938), především v návaznosti na blízko ležící arboretum Mlyňany.
Zámecký park byl silně ovlivňován zálibou v myslivosti a obdivem k cizokrajným a okrasným dřevinám, je chráněn Státním památkovým ústavem.

Jinan – Maidenhair-tree
Tisovce – Bald Cypress
Libocedrus – Incese Cedar
Tulipánovník – Tulip-Tree
Javory – Maples

Postranní panel