Silva Tarouca František Josef II.: Rod Silva-Tarouca v Rakousku (1899) [PDF]

Rod Silva Tarouců pocházel z Portugalska a Španělska. Několik století sídlil na Moravě a měl řadu významných osobností. Silva Taroucové měli ve vládě  vždy důležité společenské  postavení.  S odstupem mnoha let jsou však známé především zásluhy – podporovali rozvoj umění. Uvedený text je úryvkem z německého originálu a je přeložen do češtiny. 

Zde si můžete přečíst a stáhnout publikaci „Rod Silva-Tarouca v Rakousku“.

Postranní panel