Svoboda Antonín Marián: Variabilita / Proměnlivost – morfologická a ekologická – u dřevin [PDF]

Pro studium proměnlivosti – morfologické a ekologické -­ vznikaly různé způsoby, významným přínosem jsou práce Krakovské biometrické školy prof. J. Jentys-­Szaferowe. V návaznosti byla studována proměnlivost
dřevin -­ se zaměřením na jejich morfologickou a ekologickou proměnlivost. Na základě vzorků -­ byla hodnocena proměnlivost individuální a kolektivní u rodů a druhů: Fagus silvatica a kultivarů, Picea, Pinus silvestris, Pinus cembra, Larix a Pinus x schwerinii. Základem pro studium bylo již dřívější i současné hodnocení dřevin v Evropě, ve srovnání s výsledkem hodnocení vzorků z Mongolska. Pro biometrické hodnocení byly měřeny a vypočítány základní hodnoty, vytvořeny grafické nomogramy -­ pro tvar listů, šišek a semen.

Zde si můžete přečíst a stáhnout publikaci „Variabilita“.

Postranní panel