Silva Tarouca Arnošt Emanuel: Parky Rakouska – Průhonice (1909) [PDF]

Arnošt Emanuel Silva Tarouca vytvářel Průhonický park od roku 1885, kdy získal panství se zámkem, a zejména po nastěhování v roce 1892. Již v roce 1909 uveřejnil podrobný popis parku v Průhonicích, ovšem překvapí velký barevný plán, na němž jsou vyznačeny cesty, rybníky, ale také skupiny a porosty dřevin – jak jehličnatých, tak listnatých.

Zde si můžete přečíst a stáhnout publikaci „Parky Rakouska – Průhonice“.

Postranní panel