Svobodová Danuše: V zácné cizokrajné javory introdukované do arboreta Rogow [PDF]

Mezi bohatou sbírkou dřevin pěstovaných v Arboretu Rogow zaujímají významné místo introdukované Javory, po léta zde cílevědomě soustřeďované H. Ederem a v současné době J. Tumilowiczem. Článek upozorňuje na některé vzácnější druhy javorů zde pěstovaných a je zároveň informační zprávou o jednom z nejvýznamnějších den dendrologických pracovišť v Polsku.

Zde si můžete přečíst a stáhnout publikaci „V zácné cizokrajné javory introdukované do arboreta Rogow“.

Postranní panel