Umění japonských zahrad [PDF]

Longin Majdecki napsal: „V každé zahradě, jako uměleckém díle se zrcadlí potřeby i životní podmínky člověka, jeho zajištění i víra, stejně jako rozvoj umění. Zahrady se různí také podle stupně kulturního rozvoje, zeměpisnou polohou a přírodních podmínek. To jsou příčiny velké rozmanitosti zahrad, které vznikaly na stejném území, ale vrůzných dobách; stejně jako zahrady, které sice vznikly současně, ale vrůzných zemích a odlišných kulturách.“

Zde si můžete přečíst a stáhnout „Umění japonských zahrad“.

Postranní panel