Ing. Antonín Marián Svoboda, CSc. (Medailon)


Ing. Antonín Marián Svoboda, CSc.
21. května 1930 – 3. února 2021

Antonín Marián Svoboda byl významný český dendrolog se zaměřením na cizokrajné dřeviny, znalec botanických zahrad a parků a jejich historie.

Dětství

Antonín Marián Svoboda se narodil v Praze v rodině známého pražského advokáta JUDr. Antonína Svobody. V předškolním věku často pobýval v Telči u svého dědečka z matčiny strany (Marie Komárková, provdaná Svobodová) polesného Antonína Komárka. Silný vztah k Telči mu vydržel celý život. V dětství se také stal členem skautského oddílu, který pravidelně tábořil v České Kanadě. Přátelství s mnohými skautskými kamarády přetrvalo do dospělosti stejně jako každoroční setkávání s nimi na louce Plíhalce poblíž rybníka Zvůle. Kamarádství, čestné jednání, pomoc druhým, nezištnost, skromnost, bezelstnost a štědrost, skvělé skautské vlastnosti, se přirozeně propojily s Antonínovou povahou a výjimečnou inteligencí. Dětství Antonína Mariána Svobody poznamenala druhá světová válka. Rodina v té době žila na Vinohradech a malý Antonín zažil bombardování Prahy americkými letci 14. února 1945.

Studia

Antonín Marián Svoboda maturoval na gymnáziu v Křemencově ulici. Zájem o přírodu, touhu po poznání a vynikající paměť projevoval Antonín od dětství. Zpočátku nevěděl, zda se věnovat zoologii nebo myslivosti. Při studiích na Vysoké škole lesnické v Košicích se jeho zájem začal soustředit na dendrologii. Po návratu domů do Prahy našel místo v Botanickém ústavu v Průhonicích, kterému zůstal věrný po celý život. Významně ho inspiroval Hrabě Arnošt Emanuel Silva-Tarouca, zakladatel průhonického parku a botanické zahrady. Disertaci o proměnlivosti Buku lesního obhájil v roce 1966 a publikoval v roce 1972 (Studie ČSAV, 1972).

Rodina

V Průhonicích se seznámil se svojí pozdější ženou Danuší Pištorovou (provdaná Svobodová), která se zde zabývala genetickým výzkumem. Měli spolu tři děti. Starší Jana (provdaná Hrabová) je herečkou a divadelní režisérkou, spolupracuje se svým manželem Ondřejem Hrabem v pražském divadle Archa. Starší z dvojčat Michaela (provdaná Wicki) je inženýrkou ekonomie a pracuje v oboru řízení sociálních služeb. Založila organizaci na podporu mladých lidí DOM. Mladší z dvojčat Petra (provdaná Winnette) se zabývá neurovědou a psychologií, specializuje se na dopad adversních dětských zkušeností na vývoj mozku a chování a na možnosti terapeutické pomoci.

Odborné zájmy a přínos

Antonín Marián Svoboda během své odborné kariéry spolupracoval s řadou odborníků jak v Československu (později České republice), tak v Polsku, Maďarsku, Mongolsku a na Slovensku. Odborné zájmy Antonína Mariána Svobody byly velmi široké a dělily se do několika hlavních oblastí:

  1. Dendrologie, okrasné dřeviny, introdukce dřevin
  2. Okrasné parky a botanické zahrady (vývoj, architektura, mapy, historie a význam)
  3. Odborně popularizační práce

Bibliografie

Dále k bibliografii

Postranní panel